Receptie en jubileumfeestavond in Corneliushuis

Nadat afgelopen zondag, middels de traditionele “elfde van de elfde” (11 november) het nieuwe carnavalsseizoen 2018-2019 officieel uit de startblokken is gegaan staat komende zaterdag 17 november Groeët Ghen Heij een bijzonder carnavalsjubileum te wachten. Het betreft haar Damesgarde de Geête. Zij, ja u leest goed, bestaan maar liefst 55 jaar een getal welke in de carnavalsperiode beter tot zijn recht komt als  5 x 11 jaar. Het getal 11 heeft immers een magische klank in de “vasteloavend” en is eigenlijk een voortvloeisel gerelateerd aan een groep personen die zich verenigd hebben in een raad van elf.  

 

Een korte geschiedenis terugblik leert dat begin jaren 60 het idee is geopperd om een damescarnavalsvereniging op te richten. Zo werd in1964 de eerste prinses van Damesgarde De Geête uitgeroepen t.w. prinses Helena l en dit o.l.v. de heer en mevrouw Otten en inspirator en toenmalige pastoor Kerckhofs. De raad van elf bestond uit dames van het “Vrouwengilde Heerlerheide”. De eerste prinses werd één week voor de carnaval uitgeroepen. Na een aantal jaren is de groep zelfstandig verder gegaan door toedoen van Mia Stassen. Tevens werd zij beschermvrouw van de vereniging. Een leuk historisch feit is dat de eerste slipjassen gemaakt werden uit oude toga’s van de kapelaans.

Nu, na 55 jaar wordt er nog steeds één week voor de carnaval de prinses uitgeroepen tijdens het dan te houden traditionele Geêtebal. Komend jaar 2019 zal dat zijn op zaterdag 23 februari. Dit mag zeker als carnavalistisch begrip worden gezien op Heerlerheide en aanverwante regio. Maar zeker niet vergeten aan te geven is de geweldige sympathie die Damesgarde de Geête genieten waar zij ook in directe omgeving en regio hun opwachting maken. Zij verdienen dit dan ook terecht omdat zij zelfs meer dan eens het voortouw nemen om vervolgens gestalte te geven aan de omschrijving van het populaire lied van Frans Theunisz: “Sjeng aon de geng”. M.a.w. iedereen volgen maar. Dat is dus de kracht van De Geête. Ook al als traditie te omschrijven is het gegeven dat de nu jubilerende vereniging op carnavalsmaandag ofwel Rosenmontag, welke benaming rond1830 in Keulen officieel werd ingevoerd, ook meetrekt in de grote optocht van Groeët Ghen Heij.

Informatie

Programma November                    2018:

           3 november 

        De Geête trappe                       alvas aaf

         11 november                Opening Carnaval

13.00 uur Carnavalsmis

         17 november 

             Receptie

        Jubileumavond                 D.G. de Geête

         24 november

      Jubileum galaavond

             ex-prinsen

          

 

Programma 2019

Zondag 6 januari
Prinsenproclamatie vanaf 16.11 uur
Vrijdag 11 januari
Prinsenreceptie vanaf 19.11 uur
Zondag 13 januari
Herrensitzung
Dameszitting Café D'r Bolle
Zondag 27 januari
Dameszitting SHJ
Zaterdag 23 februari
Geetebal
Zaterdag 2 maart
Kinderoptocht + Bal
Maandag 4 maart
Optocht + Bal
Dinsdag 5 maart
Adieu Vasteloavend